çağırmaq

çağırmaq
f.
1. Birinin adını, yaxud təxəllüsünü, ləqəbini ucadan deyərək yanına gəlməsini, yaxınlaşmasını, ya da cavab verməsini istəmək. Birdən: – Ərbab! – deyə, birinin arxamdan alçaq səslə məni çağırdığını eşitdim. S. H.. Mahirə . . durna boğazını yuxarı tutaraq çağırırdı: – Sarxan, Sarxan! M. Hüs..
2. Bir yerə dəvət etmək. Toya çağırmaq. – Ana Südabəyə yavaşca: – Qızım, Firidunu qonaq çağırsana, – dedi. M. İ.. Qış tətilinə gələn bacısı qızı Zərifəni Qafar bu gün qonaq çağırmışdı. Ə. Ə..
3. Mühüm bir işi görməyə dəvət etmək, cəlb etmək, ruhlandırmaq. Vətəni müdafiəyə çağırmaq. Düz yola çağırmaq. – Mənim də köksümdə bu səs bağırır; Hünərə, əməyə, işə çağırır. A. Ş.. İlk söhbəti, ilk sözü yol açdı ürəklərə; Çağırıb insanları nurlu, aydın səhərə. R. R..
4. Adətən hərəkət bildirən bəzi isimlərlə birlikdə təklif etmək, tələb etmək mənasında tərkiblər əmələ gətirir. Sükuta çağırmaq. Sayıq olmağa çağırmaq. Tabe olmağa çağırmaq. Nizama çağırmaq.
5. İclas, müşavirə, kollegial orqan və s. üzvlərini məsələ həll etmək, məsləhətləşmək, bir qərar çıxarmaq üçün bir yerə yığmaq. İclas çağırmaq. – Müalicə komissiyasından qayıdan kimi Zahir büro çağırıb katibliyi müvəqqəti Gəldiyevə həvalə etmişdi. M. C..
6. Çağırış vərəqəsi ilə birinin bir yerə gəlməsini xahiş və ya tələb etmək. Hərbi komissarlığa çağırmaq. – . . İndi Güldəstəni başqa bir milis şöbəsinə çağırmaq lazım gələcək. H. Seyidbəyli.
7. məc. Hava ilə oxumaq. Bayatı çağırmaq. – Aşıq gördüyünü çağırar. (Ata. sözü). <Əbdürrəhman bəy:> Əlinin ikisini də qoy qulaqlarının dibinə, gəraylı çağır. N. V.. <Balaqız:> Səfi oğlu İskəndər gecələr səhərədək sizin doqqazda bayatı çağırır. Ə. H..
8. məc. Arzu etmək, istəmək, həvəsində olmaq. İftara bir az qalanda mömin müsəlmanlar təsbeh çevirə-çevirə dodaqları duanı vird eləyəndə ürəkləri də plov çağırır. C. M..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • çalıb-çağırmaq — f. Bir havanı musiqi alətində çalaraq oxumaq. <Cavanlar> Yusifgilə təklif etdilər ki, bir az çalıb oxusunlar. S. S. A.. Üzlərdə şənlik, deyib gülmək, çalıb çağırmaq həvəsi görünür. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çağırılmaq — «Çağırmaq»dan məch. İclas çağırılmışdı. İclasda bircə məsələ müzakirə edilirdi. M. S. O.. Bəndalı təqsirini etiraf etmədiyi üçün təzə şahidlər çağırılmışdı. M. C.. ◊ Çağırılmamış qonaq – dəvətsiz olaraq bir yerə gəlmiş, yaxud arzu olunmadığı və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çağırma — «Çağırmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çağırışmaq — qarş. Bir birini çağırmaq, səs səsə verərək çağırmaq. Durna yoldaşları ilə meşə meyvələrindən yığır, kənd qızları bir birini itələyir, zarafatlaşır, çağırışırdılar. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dad-fəryad — is. <fars.> Köməyə çağırma. // Fəryad, fəğan, dad. Dad fəryad etmək (eləmək) – imdada çağırmaq, köməyə çağırmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • haraylamaq — f. 1. Qışqıraraq çağırmaq, səsləyib çağırmaq. Ana vətən harayladı; Dar günündə övladını. N. R.. 2. məc. Hava ilə oxumaq. Bir az keçmədi ki, Cümşüd bəy damağını sazlayıb çıxdı dama, başladı haraylamağa. E. Sultanov. Xanəndə qavalı üzünə tutub,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • haylamaq — f. Səsləmək, çağırmaq. Qapını döydük, açan olmadı. Hayladıq, cavab çıxmadı. C. C.. Surxay atını Qulunun çəpəri yanına sürdü və ucadan hayladı: – Qulu, ay Qulu! M. İ.. // Heyvanları səsləyib çağırmaq. Bu söhbətdən Cəbiş pərt olub atlarını hayladı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • meydan — is. <fars.> 1. Şəhər və ya kənd, qəsəbə və s. içərisində tikilisiz açıq və geniş düz yer, sahə. Bakıda Azneft meydanı. – Yavaş yavaş gəlib bir böyük meydana yetişdik. Ə. H.. Çatıb kəndin meydanına düşdük atlardan; Kənd axışdı yanımıza… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • muşqurmaq — f. Minik və qoşqu heyvanlarını hərəkətə gətirmək, it və s. heyvanları yaxına çağırmaq üçün dodaqları büzərək muşquruq səsi çıxarmaq. Muşqurub iti çağırmaq. – Məmməd nə qədər muşqurdusa, eşşək yerindən tərpənmədi. E. Sultanov. Məcid, xanımın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əl — is. 1. Qolun biləkdən dırnaqlara qədər olan hissəsi. Əli ilə tutmaq. Sağ əl. Əllərini yumaq. Əlini çiyninə qoymaq. Əli ilə sığallamaq. Əli ilə götürmək. İnsan işlərinin çoxunu əlləri ilə görür. – Tək əldən səs çıxmaz. (Ata. sözü). Əfsus ki,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”